Zamontowanie Siatki Ogrodzeniowej

Wybór materiałów
Siatka pleciona jest najbardziej popularnym typem ogrodzenia.
Siatka o splocie czworobocznym w kształcie rombu, wykonana z drutu ocynkowanego (średnica 2,7 mm) lub powleczonego otuliną z tworzywa sztucznego (średnice 2,7 mm, 2,8 mm 3,1 mm)
- Standardowe rozmiary oczek to 50 x 50 mm oraz 60 x 60 mm.
- Dostępne wysokości: 1 m, 1,25 m, 1,5 m, 1,75 m.
Siatka sprzedawana jest w rolkach o długości: 10 m, 15 m, 20m, 25 m.
Akcesoria do montażu siatki
Drut naciągowy - ocynkowany lub ocynkowany i powleczony otuliną z tworzywa sztucznego
- Średnica drutu 3,1 mm
- Dostępny w zwojach 50 m i 100 m
- Montowany co 50 cm.
Drut do wiązania - ocynkowany i powleczony otuliną z tworzywa sztucznego
- Średnica drutu 2 mm
- Sprzedawany w zwojach 50 m i 110 m
- Służy przede wszystkim do montowania prętów sprężających splot do słupków.
Napinacz drutu – ocynkowany lub powlekany.
Pręt sprężający splot - pręt ocynkowany i powleczony otuliną z tworzywa sztucznego.
- Średnica: 8 mm
- Długość: 1,05 m, 1,3 m, 1,55 m, 1,8 m
- Montowany przy każdym słupku początkowym oraz w linii prostej co 25 m.
Słupki okrągłe
- Słupki wykonane z rury stalowej, zabezpieczone przed korozją (ocynkowane na zewnątrz i wewnątrz oraz powleczenie poliestrowe)
- Słupki z tworzywa sztucznego zbrojone hartowanymi prętami
- Wysokość słupków: 1,5 m, 1,70 m, 2 m
- Słupki osadza się co 2,5 – 3 m.
Słupki podporowe
- Montowane są przy słupkach początkowych, końcowych i narożnych oraz w przypadku długich odcinków prostych – co 25 m.

Wysoka wydajność produkcji w połączeniu z dobrą jakością surowca powoduje, że nasza Firma wytwarza siatki bardzo dobrej jakości w niskich cenach. Wykorzystanie nowoczesnego automatu daje nam dużą przewagę nad produktami konkurencji pod względem cenowym, jakościowym jak i czasowym.
Nasze produkty są jednorodne, estetycznie wykonane, solidne i dostępne w dużych ilościach w stosunkowo krótkim czasie.
Przygotowanie
Rozplanowanie ogrodzenia
- Przed osadzeniem słupków teren powinien zostać wyrównany.
- Wyznaczamy układ ogrodzenia za pomocą sznurka łączącego paliki. [rys.1]

- Dokonujemy podziału długości na części 2,5 – 3 m. [rys.2]

Metody osadzania słupków:
Istnieją dwa sposoby osadzania słupków:
- Betonowanie,
- Osadzanie za pomocą kotew.
Słupki betonowane
- Wykonujemy dół pod każdy słupek.

- Usuwamy ziemię.
- Wypełniamy doły betonem o proporcjach:
50 kg cementu, 80 l plastiku, 160 l żwiru.
- Umieszczamy w nich słupki.

- Słupek podporowy najpierw stawiamy luźno. W miejscu jego zetknięcia z podłożem wykopujemy dół fundamentowy, który wypełniamy betonem mocującym słupek podporowy w podłożu. Następnie przykręcamy słupek podporowy w podłożu. Następnie przykręcamy słupek podporowy do słupka za pomocą śruby hakowej.
- Osadzone słupki pozostawiamy na 24 godziny, aż beton zwiąże.
Słupki osadzane za pomocą kotew
- Mocujemy do słupka ocynkowaną kotwę.
- Wbijamy słupek za pomocą ciężkiego młotka, chroniąc jego szczyt drewnianym klockiem.

Osadzanie słupków
Odległości między słupkami powinny wynosić 2,5 - 3 m. Słupki podporowe montujemy przy słupkach początkowych, narożnych oraz przy dłuższych odległościach - co 25m. [rys.6]

- Ustawiamy słupki wzdłuż linii wyznaczonej sznurkiem.
- Sprawdzamy pionowe ustawienie słupków za pomocą poziomicy.
Osadzamy słupki stosując jedną z powyższych metod.
- Sprawdzamy, czy osadzone słupki są tej samej wysokości. Widoczna wysokość słupków powinna być większa o 7 cm od wysokości siatki.
Montaż siatki ogrodzeniowej
W przypadku słupków betonowych montaż siatki możemy rozpocząć po 3-4 dniach potrzebnych do wystarczającego stwardnienia betonu.
Słupki mocowane za pomocą kotew pozwalają na montaż siatki tego samego dnia.
- Na słupkach pośrednich mocujemy przelotki, które posłużą później do zamocowania drutu naciągowego.
- Rozwijamy siatkę i ustawiamy pionowo wzdłuż osadzonych słupków.
- Napinacze montujemy w ilości zgodnej z ilością drutu naciągowego co 25 m, zaczynając od słupka początkowego – 20 cm poza słupek. [rys.7]

- Dolny i górny drut naciągowy wplatamy w splot siatki.
- Wprowadzamy drut do napinaczy. [rys.8]
- Napinamy drut naciągowy.

- Jeśli to konieczne, wplatamy w splot siatki środkowy drut napinający i napinamy go.

- Przez pierwsze oczka splotu siatki przewlekamy pręt sprężający. [rys.10]

- Przymocowujemy pręt do słupka początkowego za pomocą drutu do wiązania.

- Przymocowaną do słupka siatkę naciągamy, aż do osiągnięcia wymaganego napięcia
- Nawlekamy pręt sprężający w oczko najbliższe słupkowi końcowemu (lub narożne mu).
- Mocujemy siatkę do słupka końcowego (lub narożnego) w sposób opisany powyżej. [rys.12]

- Nadwyżkę siatki usuwamy poprzez odgięcie końcówek drutu i wykręcenie. [rys.13]

Montaż siatki na terenie nierównym
Nawet na terenie nierównym, słupki muszą być zawsze osadzone pionowo.
Przy niewielkim pochyleniu
- Wyrównujemy teren. Siatka powinna przebiegać wzdłuż pochyłości. [rys.14]

Przy pochyleniu nierównomiernym
- Dokonujemy podziału siatki na odcinki o długości odpowiadającej odległości między słupkami.
- Wplatamy pręty sprężające w splot siatki i łączymy ze słupkami drutem do wiązania.
- Rozmieszczamy siatkę w układzie schodkowym.

Przy równym pochyleniu
- Rozwijamy siatkę na pionowych słupkach, zgodnie z ukształtowaniem terenu.